Alkalmazott biostatisztikus szakirányú továbbképzés 2018'

Utolsó módosítás: 2018.02.01 09:01

Általános információ a képzésről

Képzési és kimeneti követelmények

Bővebb információk: ITT

Tervezett kezdés: 2018. ősz

Félévek száma: 4 szemeszter

Költségtérítés díja: 250.000 Ft/félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Felvételi követelmények:

  • matematikus vagy fizikus vagy biológus mesterképzési szakon vagy állatorvosi osztatlan szakon vagy matematikatanár új rendszerű tanárképzésben vagy informatika képzési területen mesterképzésben szerzett oklevél vagy
  • egyéb mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél azzal a feltétellel, hogy a jelentkező matematikai, statisztikai, illetve informatikai tárgyakból összesen legalább 20 kreditet szerzett

ÉS

  • angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél

 

Szakfelelős:

Prof. Dr. Reiczigel Jenő egyetemi tanár (Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék) (reiczigel.jeno@univet.hu)

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Jelentkezés: ITT

(Jelentkezésekor diplomamásolatát illetve személyi igazolvány valamint lakcímkártya másolatát az admin.tkk@univet.hu címre szíveskedjen megküldeni)

 

A képzés célja:

Ezzel a képzéssel professzionális statisztikusokat kívánunk képezni, akik ismereteik birtokában képesek lesznek biológiai, orvosi, állatorvosi, illetve epidemiológiai kísérletek megtervezésére, a megfelelő statisztikai elemző módszerek kiválasztására, a szükséges mintaelemszám meghatározására, az elemzések végrehajtására, és a statisztikai eredmények szakszerű közlésére.

Mind a biológiai, mind az orvosi és állatorvosi tudományokban egyre fontosabb követelmény a vizsgálatok és kísérletek szakszerű megtervezése, valamint az adatok korszerű statisztikai módszerekkel való kiértékelése. A gyógyszeripari kísérletekben az engedélyező hatóság Európában is és az USA-ban is megköveteli biostatisztikus részvételét. Mivel Magyarországon sehol nem képeznek biostatisztikusokat, e képzés sikeres elvégzése a hallgatók számára számos értékes lehetőséget nyit meg a munkaerőpiacon.