Soklábúak - MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusSoklábúak - MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév1/1
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Soklábúak (Epigeikus makrogerinctelen ízeltlábúak)

Tantárgyfelelős: Hornung Erzsébet, Korsós Zoltán
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy

A tárgyalandó taxonok: Isopoda, Diplopoda, Chilopoda. A kurzus célja az alapképzésben megszerzett taxonómiai, faunisztikai, ökológiai ismeretek kibővítése. A határozási alapismeretek megszerzése, a fajismeret bővítése. A nevezett taxonok biológiájának és ökológiájának bemutatása. A speciálkollégium lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók megismerjék a tárgyalt csoportokhoz kapcsolódódó aktuális hazai kutatási témákat, így közvetlen lehetőség nyílhat a diplomamunka témaválasztására is.
A gyakorlati jegy megszerzése mini-projektek teljesítésével valósítható meg.

Tematika: 1. Bevezetés. Miért ez a három csoport? Az ászkák (Isopoda) általános ismertetése; 2. Az ászkák rendszere. A szárazföldi ászkák. 3. Az ászkák biológiája. Funkcionális anatómia, fiziológia .... 4. Az ászkák ökológiája. Hazai fajok, jellemzőik, előfordulásuk. 5. Az ászkák szerepe. 6. Az ászkák természetvédelmi helyzete Európában és hazánkban. 7.Bevezetés a valódi soklábúakhoz (Myriapoda). Az ikerszelvényesek (Diplopoda) rendszere. 8.Jelentősebb rendek: Glomerida, Chordeumatida, Julida, Polydesmida. 9. Kisebb rendek: Polyxenida, Polyzoniida, Callipodida. Hazánkban nem honos rendek. 10.Az ikerszelvényesek ökológiája és természetvédelme. 11.A százlábúak (Chilopoda) főbb rendjei: Scutigeromorpha, Scolopendromorpha, Geophilomorpha. 12.A valódi százlábúak rendje: Lithobiomorpha.
A speciálkollégiumhoz 1-2 napos terepgyakorlat (a gyakorlati órák terhére) kapcsolódik.

Ajánlott irodalom:
M.R. Warburg: Evolutionary Biology of Land Isopods - Springer, 1993
S.P. Hopkin and H.J. Read - The Biology of Millipedes - Oxford Univ. Press, 1992
R. Bährmann (szerk.): Gerinctelen állatok határozója - Mezőgazda, 2000