A biológus mesterszak bemutatása

Utolsó módosítás: 2016.01.04 10:08

A biológus MSc diplomával rendelkező szakemberek természettudományos, matematikai és informatikai alapismereteik felhasználásával képesek a biológia legfontosabb fogalmainak és alapvető összefüggéseinek az elsajátítására, valamint a kísérleti és terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére. Ismerik a fenti tudományok sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együttműködni legyenek képesek. 

A biológus MSc diplomával rendelkezők önállóan képesek új biológiai ismeretek megszerzésére és szintetizálására, ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket, és azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával tudásuk tovább fejleszthető. Birtokában vannak továbbá olyan gyakorlati és laboratóriumi ismereteknek, amelyekkel alkalmassá válnak kutatási és fejlesztési célú laboratóriumi feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.
A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek. Szakirányú képzettségüknek megfelelően különösen alkalmasak lesznek az adott részdiszciplína magas szintű művelésére, önálló munkavégzésre.

A mesterszak intézményi felvételi szabályai:
A biológus mesterképzési szakon belül lehetőség van Ökológia és Zoológia szakirányok 
választására (min. 5 fő jelentkezése esetén).
• Biológia mesterszak = MSc (4 félév)
   – Zoológus szakirány (Budapest)
   – Ökológus szakirány (Gödöllő)

Felvételi pontok számítása:
Az összesen szerezhető pontok száma: 100.

- Az oklevél minősítése alapján max. 40 pont (az oklevél minősítésének nyolcszorosa).

- A szakmai és motivációs beszélgetésen legfeljebb 50 pont szerezhető.

- Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

  • A BSc-s oklevél feltételéül teljesített nyelvvizsgán felüli felsőfokú, komplex (C1) típusú EU-s nyelvből tett nyelvvizsga 5 pont; középfokú komplex (B2) típusú nyelvvizsga 3 pont.
  • intézményi TDK 1-3. helyezés/különdíj 3 pont
  • OTDK 1-3 helyezés/különdíj 10 pont
  • OTDK részvétel 3 pont
  • Első szerzős tudományos publikáció (cikk, poszter, stb.) 10 pont
  • Tudományos publikációban való társszerzőség (cikk, poszter, stb.) 5 pont
  • Tudományos szakmai fórumon való előadás tartása 5 pont
  • Előnyben részesítés jogcímén (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet) maximálisan adható pont: 2

A szakmai és motivációs beszélgetés témakörei megtalálhatók a http://bio.univet.hu/oktatas.html honlapon vagy letölthetők innen. Eddigi tapasztalataink szerint végzett hallgatóink túlnyomó többsége továbbra is kutatómunkát folytat, a legkülönbözőbb területeken. Sokan posztgraduális tanulmányaik során már PhD fokozatot szereztek itthon vagy külföldön

Kredit elismerési kérelem a Biológia MsC szakra jelentkezőknek

További információk Biológus mesterszakra jelentkezőknek.