A biológia alapszak bemutatása

Utolsó módosítás: 2017.04.04 13:52

A képzés múltja 1994-ig vezethető vissza, amikor az Állatorvostudományi Egyetem megalapíthatta az alkalmazott zoológus képzést. Ennek jól kialakult rendszerén továbblépve, egyénre szabott (tutoriális) oktatási módszerekkel indult el először a biológus alapszak (BSc), majd 2009-ben a biológus mesterszak (MSc).

A szak képzési célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket.

Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A képzés kis létszám mellett, maximum 20-25 fővel folyik, ez teszi lehetővé az intenzív foglalkozást, és a kutatómunkába való korai bekapcsolódást. Már BSc hallgatóink is nagy sikerrel vesznek részt a tudományos diákköri munkában.

A képzés felépítéséről elmondható, hogy a három év után megszerzett alapdiploma is –elsősorban az alkalmazott biológus szakirányt választók számára lehetőséget ad az elhelyezkedésre. A szakosodás választási lehetőségei szakirányokon, és az azokon belüli szakmodulokon keresztül történik:

Biológia alapszak = BSc (6 félév)

- Szünbiológia szakirány
       • Természetvédelmi ökológia modul
       • Viselkedésbiológia modul

- Alkalmazott biológus szakirány
       • Mikológia modul
       • Állattartás modul


De a diploma megszerzésére szakirány választása nélkül, a kötelező tárgyak teljesítésével és a kötelezően, valamint szabadon választható kurzusok megfelelő arányú elvégzésével is lehetséges. (Az oktatott tárgyak köre, és más hasznos információk megtalálhatók a képzést koordináló Biológiai Intézet honlapján lévő tantervben: http://bio.univet.hu/oktatas.html)
A képzést különböző tematikájú évközi és nyári gyakorlatok színesítik, ahol hallgatóink megismerkednek a nemzeti parkok rendszerével, természetvédelmi problémáikkal, növény-, és állatfajok ismeretével gyarapodnak és a terepen végezhető ökológiai módszereket tanulnak. 
Eddigi tapasztalataink szerint a biológia alapszakon végzett hallgatóink túlnyomó többsége biológia, esetleg más, a biológia alapszakra épülő MSc szakon folytatja tanulmányait.