Biológiai Intézet kutatási témái

Utolsó módosítás: 2018.08.16 07:58

A biodiverzitást meghatározó tényezők vizsgálata; a térbeli és időbeli heterogenitás szerepe

Kapcsolattartó: Szabó Péter

A nyugati, nem-vonuló parlagisas-populációk genetikai struktúrája és diverzitása

A szexuális szelekció és az ivari dimorfizmus.

A vetésváltás térség szintű vizsgálata szimulációs modellel az amerikai kukoricabogár elleni védekezésben.

Énekesmadarak vonulásának vizsgálata hosszútávú gyűrűzési adatsorok alapján

Filogeográfiai és populáció-genetikai vizsgálatok a parlagi sas (Aquila heliaca) Kárpát-medencei populációjában.

Filogeográfiai és populáció-genetikai vizsgálatok a réti sas (Haliaeetus albicilla) Kárpát-medencei populációjában

Gerinctelen állatközösségek szerveződésének ökomorfológiai háttere

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Ivari konfliktus, ivari szelekció, az erényövek evolúciója és párosodási rendszerek nappali lepkéknél.

Kapcsolattartó: Kis János

Kárpát-medencei parlagi sasok populációgenetikai vizsgálata

Konzervációgenetikai kutatások

Kapcsolattartó: Kövér Szilvia

Környezeti változások hatása gerinctelen állati populációkra és közösségekre

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Ökológiai kényszerek hatása nappali lepkék viselkedésére: mikroklíma és hőháztartás, nektárnövény elérhetősége és minősége.

Kapcsolattartó: Kis János

Túlélési valószínűségek vizsgálata parlagi sasoknál a kirepülési hely és ivar függvényében.

Városi élőhelyek gerinctelen talaj-élővilága (urbán élőhelyek biodiverzitás fenntartó szerepe)

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet