Tóth Zsolt

Utolsó módosítás: 2017.10.05 08:46
Tóth Zsolt fényképe
Névdr Tóth Zsolt
Tudományos fokozat-
Tanszék
Biológiai Intézettudományos segédmunkatárs
Ökológiai Tanszéktudományos segédmunkatárs
Mellék(1) 478 4100 / 8769
HelyRottenbiller u. 50. I. em. 16.

Bemutatkozás

Személyes adatok:

Név: dr. Tóth Zsolt
Születési idő: 1987.11.22.
Elérhetőség: Toth.Zsolt@univet.hu
Végzettség: biológia BSc (SZTE-TTK), természetvédelmi mérnök MSc (DE-MKK), jogász (PPKE-JÁK)


Érdeklődési területek:

- talajgerinctelenek és -mikrobák ökológiája és diverzitása

- az urbanizáció, az intenzív mezőgazdálkodás, illetve a klímaváltozás hatása a talajélőlényekre

- abiotikus és biotikus tényezők hatása a talaj szervesanyag-lebontó folyamataira


- ökoszisztéma-szolgáltatások/biodiverzitás szerepe a döntéshozatalban

- környezeti érdekek érvényesülése az EU szakpolitikáiban

- az EU talajvédelmi politikája

Tevékenység

Kutatási tevékenység:

EFOP-3.6.2. Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban: 2017-2020

Oktatási tevékenység:

zootaxonómia gyakorlat (Myriapoda), terepgyakorlatok, témavezetés, belső konzulensi szerepvállalás