Hajagos Tiborné Erika

Utolsó módosítás: 2016.08.01 15:25
NévHajagos Tiborné Erika
Tanszék
Gazdasági Igazgatósággazdasági ügyintéző
Pénzügyi és Számviteli Osztálygazdasági ügyintéző
E-mail
Kattintson ide a megjelenítéshez
Telefon(1) 478 4113
Mellék(1) 478 4100 / 8151
HelyH épület II. emelet 211/a

Tevékenység

A tanszékek, szervezeti egységek által kiállított megrendelők analitikus nyilvántartása.

Pénzügyi forrásonként (témaszámonként) rendszeres tájékoztatást, jelzést ad az aktuális rendelésállományról.

A szállítókkal kapcsolatos változásokról, pénzforgalmi műveletekről év közben a gazdasági eseményeket követően, folyamatosan, tételes analitikus nyilvántartást vezet.

Naponta a postán, külső partnerektől, vagy a szervezeti egységektől érkező szállítói számlákat érkezteti, ellátja a számlalikvidációs teendőket.

A számlákon az áru átvételét, vagy a munka elvégzését igazoló aláírásokat ellenőrzi, a még nem leigazolt számlákat a szervezeti egységeknek iktatás után kiküldi igazolásra számlakísérő lappal.

A leigazolt számlák teljes körű - leigazolás nélküli - kontírozását elvégzi.

A szállítói analitika alapján fennálló tartozásokról rendszeres tájékoztatást ad a pénzforrással rendelkezőknek.

A szállítói követelésekről, témaszámonkénti csoportosításban összesítő kimutatást készít szükség szerint.

A TÜSZ rendszerből lehúzott lista alapján a kiadási bankot felszereli, tárolja.

Minden hó ötödikén 10 óráig az osztályvezetőnek átadja a szállítói leltárt.

A beérkező számlákkal, bizonylatokkal, teljesítésekkel kapcsolatos esetleges problémákat tisztázza az árut, szolgáltatást nyújtó cégekkel, az érintett szervezeti egységekkel, illetve pénzügyi ügyintézőkkel.

A számlákkal, pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatos levelezéseket, kifogásokat előkészíti, a kimenő leveleket a pénzügyi osztályvezetővel együtt aláírja.

A tanszéki (lebontott gazdálkodási) keretek teljesítését figyelemmel kíséri, havonta értékelő kimutatást készít a teljesítések százalékáról, beleértve az aktuális rendelésállományt is.

A munkarend és munkafegyelem betartása.

Feladatat a munkájához kapcsolódó jogszabályok és belső szabályzatok naprakész ismerete.

Munkaköri feladata továbbá mindaz, amivel felettesei a leírtakon kívül megbízzák, és végzetségének megfelel. Tartós megbízásokat azonban csak külön szerződés alapján végezhet.